Rides
Zildjian Earth Ride 22″
Zildjian A Ping Ride 22″ Brilliant Finish
Crashes
Pos 1
17″ Z3 Zildjian prototype
16″ Medium thin Zildjian prototype Crash
Pos 2
18″ Medium Zildjian prototype Crash
19″ Medium Zildjian prototype
Pos 3
19″ Medium Zildjian prototype Crash
18″ Z3 Medium Crash
Pos 4
20″ Z3 Medium Zildjian prototype
19″ Medium Thin Zildjian prototype crash
Pos 5
20″ Medium Zildjian prototype crash
18″ Medium Z3 Zildjian prototype
Pos 6
19″ Z3 Zildjian Thrash Ride
18″ Medium Zildjian prototype crash
Splash
Pos 2
10″ Zildjian prototype splash
Chinas
China 1
Zildjian Z3 19″
Zildjian 19″ Prototype China
China 2
20″ Oriental China Trash
Z3 19″
Spocks
Pos 3
Zildjian Soundlab Prototype 18″ Medium Thin/19″ Z3 China
Zildjian Soundlab Prototype 16″ Medium Thin/19″ Z3 China